top of page

Phương pháp cài đặt

Quy trình cài đặt Android

1. Nhấp vào liên kết tải xuống mà chúng tôi đã gửi cho khách hàng.
 

2. Nhấn nút ok khi thông báo bật lên.
 

3. Chờ tải xuống hoàn tất.
 

4. Nhấn cài đặt
 

5. Bạn chỉ có thể chơi trò chơi bây giờ.

Quy trình cài đặt iOS

1. Nhấp vào liên kết tải xuống mà chúng tôi đã gửi cho khách hàng.

2. Nhấn Cài đặt

3. Đi tới Cài đặt và Chọn Chung

4. Báo chí quản lý thiết bị

5. Chọn một chủ đề theo hình ảnh Để xác minh danh tính

6. Bạn có thể chơi game ngay lập tức.
bottom of page